ஆரோக்கிய வாழ்வு பெற உணவும் உடற்பயிற்சியும்

40.00

Description

ஒரு மனிதனின் நீண்ட ஆயுளைப் பெற முடியுமா? முடியும் என்கிறார் இந்நூலின் ஆசிரியர், எப்படி? வாழ்வில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஒழுக்கமான பழக்கவழக்கங்கள், தியானம், உணவு, நடைப்பயிற்சி போன்ற செலவில்லாத எளிமையான நடைமுறைகளின் மூலம் எப்படியெல்லாம் உடல் நலனைப் பேணிவாழ்நாளை நீட்டித்துக் கொள்ளலாம் என்பன போன்ற அரிய விவரங்கள் இந்நூலில் நிறைந்துள்ளன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆரோக்கிய வாழ்வு பெற உணவும் உடற்பயிற்சியும்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *