ஆன்மிகத் திறவுகோல்

225.00

Description

பரம ரகசியம்Ð பரம ரகசியம்Ð என்று மகான்கள் வெளியிடாமல் மறைத்து வைத்திருந்த ஞானப்புதையல்கள் எல்லோரும் அறியும்படி வெளிப்படையாக இந்த நூலில் எழுதப்பெற்றிருக்கின்றன.இப்புத்தகத்தினுள்ளே உயிர் உள்ளவை முதல் உயிரற்றவை வரை உள்ள எல்லாப் பொருள்களுக்கும் மூலகாரணமான ‘இறைவனை’ நீங்கள் காணலாம். ‘இறைவன்’ என்பது ஒரு சிறு சொல் தான். ஆனால், அதனைச் சிறிது ஆராய்ந்து பாருங்கள். அது எவ்வளவு பொருள் பொதிந்த, உயிர்மிக்க சொல் என்பது புலப்படும். இந்த ஒரு சொல்லே, உலகிலுள்ள பொருள்களின் ரகசியத்தை வெளியாக்கும் திறவுகோலாக இருப்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள். இந்த நூலில் உள்ள ஒவ்வொரு கட்டுரையும் ஒவ்வொரு ஆன்மிகச் செயலுக்கு ஒரு திறவுகோலாக அமைந்துள்ளது.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆன்மிகத் திறவுகோல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *