அதிஷ்ட வீடு

96.00

Browse Wishlist

Description

பூமி சுத்தம் இல்லாத வீட்டில் வசித்தால்  ஜாதகத்தில் வரகூடிய நன்மையான பலன்கள்  எல்லாம் கிடைக்காமல் துன்பத்தையும் பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கும் ” என்பதையும்  திசை விளக்கம் ,ஆதார  சக்தி, மின்காந்த  சக்தியும் , வீடும் , உள்பட பல அம்சங்ககளை  படத்துடன் விளக்கி  உள்ளது  இந்த நூல்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அதிஷ்ட வீடு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *