அக்குபிரசர் புதுமுறை சிகிச்சை

80.00

Description

மருந்து, மாத்திரை, சூரணம், தைலம், லேக்கியம் போன்ற எதையும் கொடுக்காமல், ஊசியும் போடாமல், கட்டை விரல்களை மட்டும் பயன்படுத்தி எல்லா வகையான நோய்களும் குணப்படுத்தப்படுகின்றன.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “அக்குபிரசர் புதுமுறை சிகிச்சை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *