Home » Articles (Page 2)

வாசியுங்கள்! வாகை சூடலாம்! – 7

அதிக ஆற்றல்வாய்ந்த மனிதர்களின் 7 பழக்கங்கள்

(The 7 Habits of highly effective people)

இந்த நூலின் ஆசிரியர் ஸ்டீபன் ஆர்.கவி (Stephen R.Covey) ஆவார். (நாகலட்சுமி சண்முகம் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். மஞ்சுள் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் வெளியிட்டுள்ளது.) நாம் எதை மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகிவிடுகிறோம். அப்படிப் பார்த்தால், மகத்துவம் என்பது ஒரு செயல் நடவடிக்கையல்ல, அது ஒரு பழக்கம் என்ற அரிஸ்டாட்டிலின் மேற்கோளுடன் இந்நூல் தொடங்குகின்றது. நமது குணநலன்கள் என்பவை அடிப்படையில் நமது பழக்கங்களின் ஒரு கலவை. “ஓர் எண்ணத்தை விதைத்தால் ஒரு செயலை அறுவடை செய்வீர்கள்; ஒரு செயலை விதைத்தால் ஒரு பழக்கத்தை அறுவடை செய்வீர்கள், ஒரு பழக்கத்தை விதைத்தால் ஒரு குணநலனை அறுவடை செய்வீர்கள், ஒரு குணநலனை விதைத்தால் ஒரு தலைவிதியை அறுவடை செய்வீர்கள்” என்று ஒரு கூற்று உள்ளது. பழக்கங்கள் நம்முடைய வாழ்வில் சக்திவாய்ந்த காரணிகளாக உள்ளன. அவை தொடர்ச்சியானவையாகவும், பெரும்பாலும் நம்மையும் அறியாமல் வெளிப்படுபவையாகவும் இருப்பதால், அவை எவ்வித மாற்றமும் இன்றி ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய குணநலன்களை வெளிப்படுத்தி, நமது ஆற்றலை அல்லது ஆற்றலின்மையை உருவாக்குகின்றன. ஒரு பழக்கம் என்பது அறிவு, திறமை மற்றும் விருப்பம் ஆகியவற்றின் சந்திப்பு என்று வரையறுக்கிறார் ஸ்டீபன் ஆர்.கவி. மேலும் அறிவு என்பது என்ன செய்யவேண்டும். ஏன் அதைச் செய்ய வேண்டும் என்ற கோட்பாட்டு ரீதியான கருத்துக் கண்ணோட்டம். அதை எப்படிச் செய்வது என்பதுதான் திறமை. அதைச் செய்வதற்கான ஊக்குவிப்புத்தான் விருப்பம். ஒன்றை நம் வாழ்வில் ஒரு பழக்கமாக ஆக்குவதற்கு; இந்த மூன்றும் நம்மிடம் இருக்க வேண்டும்” என்றும் விளக்கம் தருகிறார்.

ஏழு பழக்கங்கள்

அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த மனிதர்களின் ஏழு பழக்கங்களாகப் பின்வருவன அமைகின்றன.

 1. முன் யோசனையுடன் செயலாற்றுதல்.
 2. முடிவை மனத்தில் வைத்துத் துவங்குதல்.
 3. முதலில் செய்ய வேண்டியவற்றை முதலில் செய்தல்.
 4. எனக்கும் வெற்றி உனக்கும் வெற்றி என்ற சிந்தனை.
 5. முதலில் புரிந்துகொள்ளுதல் பின்னர் புரியவைத்தல்.
 6. கூட்டு இயக்கம்.
 7. புதுப்பித்தல் பழக்கம் அதாவது ரம்பத்தைக் கூர் தீட்டிக்கொள்ளும் பழக்கம்.

மேற்கண்ட ஏழு பழக்கங்களும் ஆற்றலுக்கான பழக்கங்கள். அவை கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டிருப்பதால்; நீண்டகாலப் பயனளிக்கும் உச்சபட்ச விளைவுகளை அவை உருவாக்கித் தருகின்றன. இவை ஒரு நபருடைய குணநலன்களின் அடிப்படையாக ஆகி, சரியான ஆற்றல்மிக்க மனிதர் உருவாகிறார். இப்படியான மனிதர் தனிநபராக எந்தப் பிரச்சினையையும் தீர்த்துக்கொள்ளவும், வாய்ப்புக்களைப் பெருக்கிக்கொள்ளவும், மேலும் மேலும் வளர்ச்சிப் பாதையில் தொடர்ந்து வளர்ந்திடவும் முடியும். மேற்கண்ட ஏழு பழக்கவழக்கங்கள் குறித்து சுருக்கமாக வருமாறு பார்ப்போம்.

முன்யோசனையுடன் செயலாற்றுதல்

நாம் ஒரு செயலைச் செய்யும்போது இது சரியா? தவறா! என்று முடிவுசெய்து தொடங்குவதை அதாவது ஒரு செயலைச் செய்ய முடிவு எடுப்பதை முன்யோசனை என்று விளங்கிக் கொள்ளலாம். நாம் எடுக்கும் முடிவுகளில் சில சரியாக அமையலாம். இல்லை அமையாமல் போகலாம். ஆனால் ஆற்றல்வாய்ந்த ஒருவர் எடுக்கும் முன்முடிவு தவறாகப் போவது இல்லை என்பது நிதர்சனம். நாம் நமது சொந்த முன்யோசனையுடன் கூடிய செயல்பாட்டை அடையாளம் கண்டு அதை அடைய முயல்கின்றோம். இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் முன்யோசனையை அடையும் அறிவு, திறமை, விருப்பம் ஆகியன நமக்கு எப்போதும் இருக்கவே செய்கின்றது. இந்த மூன்றில் எது குறைந்தாலும் நமது செயல்பாடு வெற்றியடைய வாய்ப்பில்லை. நம் வாழ்க்கை முழுவதும் நிறைய பிரச்சனைகள், அழுத்தங்கள், திடீர் திடீரென தோன்றவே செய்கின்றன. இதனை நாம் எப்படி எதிர்கொள்கின்றோம் என்பதில் நமது வெற்றி அடங்கியுள்ளது. நாம் நிறைய வாக்குறுதிகள் கொடுப்போம்; ஆனால் அதை நிறைவேற்றுகிறோமா என்பதில்தான் ஒரு மனிதனின் ஆற்றல் அடங்கியிருக்கிறது. முன்யோசனையுடன் கூடிய மக்கள் நேர்மறையான ஆற்றல்களையும் செல்வாக்கையும் பெற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எடுக்கும் எல்லா முன்யோசனைகளும் நிறைவேற்றக்கூடியதாகவும் அமைந்துவிடுகிறது என்று ஸ்டீபன் ஆர்.கவி கூறுகிறார்.

முடிவை மனதில் வைத்துத் தொடங்குதல்

முடிவை மனத்தில் வைத்துத் துவங்குதல் என்பதற்கு நீங்கள் சென்றடைய விரும்புகின்ற இடத்தைப் பற்றிய ஒரு தெளிவான புரிதலுடன் துவங்குதல் என்று பொருள். இப்போது நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள் என்பதைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வதற்காகவும், நீங்கள் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் எப்போதும் சரியான திசையிலேயே இருப்பதற்காகவும் நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்வது என்பது அதன் அர்த்தம். முடிவை மனத்தில் வைத்துத் துவங்கும்போதுதான் நாம் உண்மையிலேயே ஆற்றல்வாய்ந்தவர்களாக இருப்போம். முடிவை மனத்தில் வைத்துத் துவங்குவது என்பது ‘அனைத்து விஜயங்களும் இரண்டு முறை உருவாக்கப்படுகின்றன’ என்ற கொள்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அனைத்து விஜயங்களும் முதலில் மனதில் உருவாக்கப்படுகின்றன. பிறகு வெளியுலகில் இரண்டாவது முறையாக உருவாக்கப்படுகின்றன. நாம் வீடு கட்டுவதை இதற்குச் சான்றாகக் காட்டுகின்றார் நூலாசிரியர். முதலில் வீட்டின் வரைபடத்தை உருவாக்கி, கட்டிடத் திட்டங்களை உருவாக்குகிறீர்கள். நிலத்தைத் தோண்டுவதற்கு முன்பே நிலத்தில் அமையப்போகும் கட்டிடம் எப்படி அமையவேண்டும் என்று முடிவு செய்துகொள்கின்றோம். இதுதான் முடிவை மனதில் வைத்துத் துவங்குதல். “இரண்டுமுறை  அளவெடுங்கள் ஒருமுறை வெட்டுங்கள்” என்பது தச்சர்களின் கொள்கை விதி. முடிவை மனதில் வைத்துத் துவங்குதல் என்பது ஆற்றல்வாய்ந்த மனிதர்களின் இரண்டாவது பழக்கம் ஆகும். இப்பழக்கம் தலைப்பண்புகளுடன் ரேநடியான தொடர்புடையது ஆகும். சரியானவர் எடுக்கும் சரியான முடிவு. சரியான நேரத்தில் எடுக்கும் சரியான முடிவு என்று இதனை நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

முதலில் செய்யவேண்டியவற்றை முதலில் செய்தல்

1வது மற்றும் 2வது பழக்கங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதால் விளைகின்ற தனிப்பட்டப் பலன்தான் 3வது பழக்கம். “நீங்கள்தான் திட்டமிடுபவர்” என்று 1வது பழக்கம் கூறுகிறது. “திட்டத்தை எழுதுங்கள்” என்று 2வது பழக்கம் கூறுகிறது.  “திட்டத்தைச் செயல்படுத்துங்கள்”, “திட்டத்தை வாழுங்கள்” என்று 3வது பழக்கம் கூறுகிறது. வாழ்வது என்பது முக்கியமாக, தேர்ந்தெடுப்பதற்கான நமது சுதந்திரம், சுய ஒழுங்கு, நாணயம் மற்றும் நமது இலக்குகளுக்கும் கால அட்டவணைகளுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் அர்த்தத்தையும், கண்ணோட்டத்தையும் கொடுக்கின்ற சரியான கொள்கைகள் மற்றும் நமது சொந்த ஆழமான மதிப்பீடுகள் குறித்த அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் ஒரு செயல்பாடு. இது முழுவதும் தனிமனித நிர்வாகம் குறித்தக் கொள்கைகள் ஆகும். இதில் ஒரு திட்டத்தைச் செயல்படுத்த கைக்கொள்ள வேண்டிய காலக்கெடுவுடன்கூடிய பணித்திட்டங்கள், அழுத்தமிக்க பிரச்சினைகள், நெருக்கடிகள் இவற்றில் எதற்கு முன்னுரிமை கொடுத்துச் செயல்படுதல் போன்றன விரிவான ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த இதழை மேலும்

இரத்தசோகை

வரையறை

இரத்தசோகை என்பது இரத்த சிவப்பு அணுக்கள் குறைவுபடும் நிலை மற்றும் ஹீமோகுளோபின் குறைவுபடுவதால் வரும் நிலையாகும். இதனால் இரத்தத்தின் பிராண வாயு எடுத்துச் செல்லும் திறன் குறைகிறது.

காரணங்கள்

சிவப்பணுக்கள் உற்பத்தியாவது குறைந்தாலும் அல்லது அதன் அழியும் தன்மை அதிகமாகும் போதும் இரத்த சோகை ஏற்படுகிறது.

சிவப்பணுக்களின் உற்பத்தி குறைவு

 • சரியான உணவு ஊட்டம் இல்லாததால் சிவப்பு அணுக்கள் உற்பத்தி குறைதல் (எ.கா.) இரும்புச் சத்து குறைவு, போலிக் அமில குறைவு, வைட்டமின் பி 12, வைட்டமின் பி குறைவு.
 • தாய்ப்பாலை மட்டும் நீண்ட நாள் கொடுத்தல்.
 • குழந்தை விரும்புகின்ற உணவை மட்டும் கொடுத்தல்.
 • பாலை மட்டுமே 1 வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்குக் கொடுத்தல் (இணை உணவை தாமதமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கும்போது)
 • எலும்பு மஜ்ஜையில் சிவப்பு அணுக்கள் உற்பத்தி குறைவு.

இரத்த இழப்பு

 • காயங்கள் காரணமாக இரத்த இழப்பு, இரத்த அணுக்கள் குறைவாக உற்பத்தியாதல், இரத்த அணுக்கள் அதிகமாக அழிவது, இரத்தம் உறையும் செயல்பாட்டில் குறை ஆகிய காரணங்களால் இரத்த இழப்பு ஏற்படுகிறது.
 • குடலில் கொக்கிப் புழு இருத்தல்.

சிவப்பணுக்கள் அதிகமாக அழிதல்

(i)  சிவப்பணு அல்லாத புறக்காரணங்கள்

 1. மருந்துகள், இரசாயனப் பொருட்கள்
 2. நோய்த் தொற்று
 3. ஆன்டிபாடிகள் எதிர்வினை

(ii) சிவப்பணு குறைபாடு காரணங்கள்

 1. சிவப்பணுக்களின் மேலுறை குறைபாடுகள்
 2. குறைபாடுள்ள சிவப்பணுக்கள் உருவாதல் (சிக்கிள் செல் இரத்த சோகை, தலசீமியா சின்ட்ரோம் போன்றவை) சிவப்பணுக்கள் மற்றும் ஹீமோ குளோபின் உற்பத்தியாகும் அளவிற்கு அழிக்கப்படுகிறது.

அறிகுறிகள், முதல்நிலை

 • அமைதியின்மை
 • சோர்வு
 • பசியின்மை
 • சக்தி குறைவு
 • தலை வலி

பின் அறிகுறிகள்

 • கண் மற்றும் தோல் வெளிறிய தன்மையுடன் காணப்படுதல்
 • பலவீனமாக இருத்தல்
 • கல்லீரல் வீக்கம்
 • இருதய துடிப்பு அதிகமாதல்
 • படபடப்பு
 • வகுப்பறையில் தூங்குதல்
 • ஞாபக மறதி மற்றும் படிப்புத்திறன் குறைதல்
 • சுவாசம் அதிகரித்தல்
 • குறுகிய சுவாசம்
 • மண், சாக்பீஸ் போன்றவற்றைச் சாப்பிடுதல்

பரிசோதனை

 • இரத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கை பரிசோதனை
 • ஹீமோகுளோபின் அளவைக் கண்டறிதல்

இரத்த சோகை வகைகள் – மிதமான இரத்த சோகை

இரத்தத்தில் ஹீமோகுளோபின் அளவு 8-10 கி வரை இருக்கும்.

நடுத்தரமான இரத்த சோகை

ஹீமோகுளோபின் அளவு 6-8 கி வரையே இருக்கும்.

கடுமையான இரத்த சோகை

ஹீமோகுளோபின் அளவு 6 கிராமுக்கும் குறைவாக இருக்கும்.

இந்த இதழை மேலும்

தன்னம்பிக்கை ஒரு நூலகம்

தனி மனித முன்னேற்றம் தான் ஒரு சமுதாயத்தையே முன்னேற்றும் முதல் படியை அடைய முடியும். இணைந்து இதயங்கள், தங்கள் குடும்பத்தைச் சார்ந்த உயர்ந்த இடத்தைப் பிடித்துத் தக்க வைத்துக் கொண்டவர்களோடு இணைந்து செயல்படுகிறார்கள். அப்படிச் செயல்படும் அந்தக் குடும்பத்தின் பின்னணியில் ஒரு சமுதாயமே நல்ல வாழ்வாதாரம் பெற்று பயணிக்கும் போது அந்த தனிமனித முன்னேற்றமானது பல குடும்பங்களுக்கு ஒளிவிளக்காய் அமைகின்றது. எனவே தனி மனித முன்னேற்றமானது பல குடும்பங்களுக்கு ஒளி விளக்காய் அமைகின்றது. எனவே தனி மனித முன்னேற்றத்தின் முக்கிய பங்கு தன்னம்பிக்கை.

தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் சேர்ந்து ஆக்கப் பூர்வமான சமுதாயத்தை வளர்க்கும். வளமான சிந்தனைகளை பெருக்கி தெளிவான முன்னேற்றம் காணும் சிந்தனை என்ற பெயரில் நம்மைச் சுற்றி சிலந்தி வலை பின்னி முடக்கும் அளவு நம் சிந்தனை இருக்கக் கூடாது பிறகு அந்த சிலந்தி வலையை சிதைப்பது கடினமான வேலையாகி விடும். அதே  போல் தயக்கம் என்ற ஒரு தடங்கல் குறுக்கிடும். அது ஒரு நோய். அதைத் கிட்ட நெருங்காமல் பார்த்துக் கொண்டாலே தன்னம்பிக்கை நம்மை நிமிர வைக்கும்.

நாம் செய்யும் தொழில் எதுவானாலும் அதை புனிதமானது, புதுமையானது சவால் ஆனது என்று நினைவில் நிறுத்திக் கொண்டு தொழிலில் பயணப்பட்டு தன்னம்பிக்கை தளராமல் இருக்க மெருகேற்றிக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் உடல் வலிமை தான் ஒரு தனிமனித முன்னேற்றத்தை தீர்மாணிக்கிறது.

நாம் நாயாக, பூனையாக பறவைகளாக மீன்களாகவோ பிறக்கவில்லை. மனிதனாகப் பிறந்து இருக்கின்றோம். கருவில் இருந்து கல்லறை வரை நாம் நமக்கென்று ஒரு இராஜாங்கம் இருப்பதாக நம்புகிவோம். அதை விதைப்போம், பண்படுத்தி பயிராக வளர்ப்போம். கண்ணுக்குக் கண்ணாக காப்பாற்றி காத்திருப்போம். முற்றிய கதிர் உன்(நம்) கண்முண்னே நாம் காணுவோம்.

இந்த இதழை மேலும்

இலக்கு என்ற கோட்டைக்கு ஏழு வாயில்கள்

ஒவ்வொரு மனிதனும் முன்னேற வேண்டும், சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதுண்டு,  அதை செயலாக்க   ஒரு இலக்கினைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதை நோக்கிப் பயணிக்க வேண்டும், சிறுத்தையோ, புலியோ இரை தேடும் போது பத்து மான்கள் கண்ணிலே பட்டாலும் ஒன்றைத்தான் குறி வைக்கின்றது, குறி வைத்ததை மட்டுமே துரத்தி வீழ்த்துகின்றது, அதே போல பல வாய்ப்புக்கள் நம் கண் முன்னால் இருந்தாலும் கூட, நமக்கு ஏதுவான ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பைத் தான் நாம் குறி வைக்க வேண்டும்.   ஒற்றை இலக்கை நோக்கித் தான் நாம்  முயற்சிக்க வேண்டும். ஒரே நேரத்திலே இரு குதிரைகள் மேல் பயணிக்க  கூடாது.

உங்களுக்கு  எதை அடைய வேண்டும் என்ற தெளிவு இருந்துவிட்டால் அதற்குரிய வழி தானாகவே வரும், நீங்கள் என்னவாக வேண்டுமென்ற  கனவும்  நனவாகும், பறக்கும் வண்ணத்துப் பூச்சிகளை பிடிக்க முயற்சிப்பதில் பலனில்லை, அமர்ந்துள்ள  வண்ணத்துப் பூச்சியின் மீது வலை வீச வேண்டும். உங்கள் குறிக்கோள் தங்கச்   சுரங்கத்தை நோக்கி அழைத்துச் செல்வதாக இருத்தல் வேண்டும், புலி வேட்டைக்குப் போய் எலி வேட்டையாடல் கூடாது.

சிலர் நிறைய சிந்திப்பார்கள். அது பற்றி நிறைய பேசுவார்கள்,  புள்ளி விவரங்களை அடுக்குவார்கள், சாதக, பாதகங்களை அலசுவார்கள், அதில் ஆழமான அறிவும் இருக்கும், ஆனால்  செயல்படும்போது பின்வாங்கிவிடுவார்கள், சிலர்  அதிகமாக சிந்திக்கவும் மாட்டார்கள்,   பேசவும் மாட்டார்கள்,  ஒற்றைக் குறிக்கோளை மட்டுமே யோசிப்பார்கள், அதை அடைய தவம் இருப்பார்கள், வெற்றி பெறுவார்கள்.  இலக்கு எனும் கோட்டையை அடைய ஏழு வாயில்கள்  உள்ளன, ஒவ்வொரு வாயிலையும் திறக்க ஒரு சாவி உள்ளது.

1.இலக்கு தெளிவானதாக ஒன்றை மட்டும் குறிப்பிடுவதாக, முழுமையானதாக இருக்க வேண்டும், இந்த சாவி முதல் வாயிலைத் திறக்கும்.

இலக்கு பொதுவானதாக இருக்கக் கூடாது, மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும், பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும், புகழ் பெறவேண்டும் என்ற குறிக்கோள் எல்லாம் பொதுவானவை, இவை போன்று இல்லாமல் சிறந்த டாக்டராக வேண்டும், சிறந்த இன்ஜினியராக வேண்டும், சிறந்த பாடகராக வேண்டும், சிறந்த ஐ.ஏ.எஸ், சிறந்த ஐ.பி.எஸ் ஆக வேண்டும் போன்ற ஒன்றை  மட்டுமே குறிப்பிடுவதாக அது இருக்கவேண்டும்,

2.இலக்கு  பலன் அளவீட்டு  நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும், இந்த சாவி இரண்டாம் வாயிலைத் திறக்கும்.

அதிகமாகப் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பது ஒரு குறிக்கோள் அல்ல, அது ஒரு ஆசை, அது ஒரு கற்பனை, ஆசையும், கற்பனையும் குறிக்கோளாக அமையாது. ஆசைப்பட்ட அளவு பணத்தை, ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள்  சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் அது இலக்கு.

3.இலக்கு கால அளவீட்டு நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். இந்த சாவி மூன்றாம் வாயிலைத் திறக்கும்.

உங்களது குறிக்கோளுக்கு ஒரு காலக் குறியீடு வேண்டும், 6 மாதத்திற்குள் இந்த வேலையை முடிக்க வேண்டும் அல்லது ஒரு வருடத்திற்குள் முடிக்க வேண்டும் என்று  கெடு நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட கெடு வைத்துக் கொண்ட பின்பு அந்தக் கால கெடுவிற்குள் அந்தப் பணியை முடிக்க முயற்சித்தல் வேண்டும்.  அந்தக் குறிப்பிட்ட காலக் கெடுவிற்குள்  முடியவில்லை என்றால் ஒரு மாற்றுக் காலக் கெடு நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம், அதை நோக்கி வெற்றி பெறும் வரை பயணிக்க வேண்டும்.

4.இலக்கு ஒரு சவாலாக இருக்க வேண்டும், எப்போது சவால் உங்கள் கண்முன் வருகிறதோ அப்போது நான்காவது வாயில் திறக்கும்.

ஒரு குறிக்கோள் சவாலை முன்னிறுத்துகிறது என்றால் ஐம்பது சதவிகிதம் வெற்றி உங்களுக்கு நிச்சயம். அந்த சவால் உங்கள் ஒட்டு மொத்தத் திறமையையும் வெளிக் கொண்டு வரும். தேவையான சாதூர்யத்தையும், சாமர்த்தியத்தையும்  அது கொடுக்கும், என்ன செய்ய ஆசைப்படுகீறீர்கள் என்ற கேள்வியும், என்ன செய்யப் போகீறீர்கள் என்ற கேள்வியும், எத்தனை காலம் தொடர்ந்து செய்யப் போகீறீர்கள் என்ற கேள்வியும் உங்களை  தூங்கவிடாது.

5.அந்த இலக்கு உங்களுடைய குணங்களோடு ஒத்துப் போவதாக இருக்க வேண்டும். இந்த சாவி இலக்கு என்னும் கோட்டையின் ஐந்தாம் வாயிலைத் திறக்கும்.

உங்கள் குறிக்கோள்,உங்கள் குணத்திற்கு,பழக்கத்திற்கு, பண்புகளுக்கு ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும்.  மாறுபட்ட குறிக்கோள்கள் உங்களுக்கு  ஒத்துவராது, உங்கள் பழக்கங்கள் உங்களது  இலக்குக்கு  தடையாக இருத்தல்  கூடாது,

இந்த இதழை மேலும்

ஆன்மீகம் ஒரு கலைக்கூடம்

ஆன்மீகம் என்பது குறுக்கு வழியில் செல்வத்தையும்  சுகத்தையும் தேடுவதல்ல, மிருகத்தன்மையை ஆகற்றி, மனிதன் மனிதனாக வாழவும், ஆரோக்கியமாக வாழவும், தூய்மையான வாழ்வுக்கு மிகவும் பயனுள்ளவையாக இருப்பவைகளை உம்மால் வேறெங்கும் கற்க முடியாததைக் கற்கும் இடம்  தான் ஆன்மீகம் என்னும் கூடாரமாகும்

தூயவனே..

அடிமையாக இருக்கவும் நினைக்காதே

ஆண்டவனாக இருக்கவும் நினைக்காதே

அடிமையாகவும் ஆண்டவனாகவும் இருக்க நினைப்பது தவறு.

அடிமைத்தனத்தையும் ஆண்டவத்தனத்தையும் அகற்று.

இறைவனால் முடியாதது இளைஞனால் முடியும். அந்த அளவிற்கு வல்லமை படைத்தவன் நீ.

சுகம் காண சுகாதாரமான இதயம் வேண்டும்.

நாட்டையும் ஊரையும் பிறரையும் கெடுத்தவர்கள் கெடுக்க நினைத்தவர்கள் இறுதியில் கெட்டுத்தான் போயிருப்பார்கள். அவர்கள் நன்றாக வாழ்ந்ததாக சரித்திரமிருக்காது. இப்படி கெடுப்பதையே பிழைப்பாக வைத்துள்ள கெட்டிக்காரர்களுக்குத்தான் இறைவன் முதலில் கெடு வைக்கின்றான்.

எது மகிழ்ச்சி என்று தெரியாத  கெட்டவன், கெடுத்து மகிழ்கிறான். எது எது மகிழ்ச்சி இது இது தான் மகிழ்ச்சியென்று தெரிந்தவன் கொடுத்து மகிழ்கிறான் கெடு கொடு இவையிரண்டிற்கு முள்ள வேறுபாடும் இது தான்.

ஆநீதியாளர்களின் வெற்றியும் மகிழ்ச்சியும் என்றும் நிலைத்ததில்லை. நிலைத்ததாக வரலாற்றுச் சரித்திரமில்லை.

தீய வழியல், தீய செயலில் வரும் சந்தோஷங்களெல்லாம் நிரந்தரமற்றவை.

மனிதனை தன்னம்பிக்கை மிக்கவனாக செதுக்குவதையும் வடிவமைப்பதையும், மாற்றுவதையும் தான் நவீன யுகத்தின் ஆன்மீகம் செய்து  வருகின்றது.

பணம், பதவி, புகழ் தேடு என்று சொல்வது லௌகீகம் பணம், பதவி, புகழ் மூன்றையும் முறையாகத் தேடு என்று சொல்வது தான் ஆன்மிகம். ஆனால் நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் இந்த மூன்றில் மட்டும் இல்லையென்பது ஆன்மிகத்தின் ஆழத்திற்குச் சென்றவர்களுக்குத் தெரியும்.

தற்காலிக அற்ப சுகத்திற்காக எதையும் இழப்பவன் இந்த சுகமெல்லாம் நிரந்தரமானதா? என்று ஒரு நிமிடம் தனக்குள் ஒரு வினா எழுப்பி எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்.

சுயநலம் ஒன்றே மனிதத்ன்மையற்று மனிதன் மிருகமாக வாழ காரணமாக இருக்கின்றது.

மனிதனுக்குள் மனித உணர்வுகளில் சுயநலம் என்ற ஒன்று இல்லாமல் இருந்தால் இந்த உலகம் மனித உறவுகளிலும் மனித நேயத்திலும் சிதைந்து பட்டுப்போகாமல் என்றும் பசுமையாகவே இருக்கும்.

இந்த இதழை மேலும்

நில்! கவனி !! புறப்படு !!! – 2

எழு ! ஒளி வீசு ! (பாதை 1)

வாழ்வில் வெற்றிக்காற்றை மட்டுமே சுவாசிக்கும் நண்பர்களே !

“அனைத்திலும் சிறக்கும் ஆறு லட்சம் குடும்பங்கள்” – ஒரு ஆரோக்கியமான அடுத்த தலைமுறையை உருவாக்குவதே உங்கள் வண்ணமயமான வாழ்க்கைக்கு வழி காட்டும் வாழ்வியல் பயிற்சியாளரான  என் லட்சியம்.

அந்த ஆனந்தக்குடும்பத்தில் உங்களையும் இணைத்துக்கொள்ள – இந்தத்தொடர் ஒரு இணைப்புப்பாலம்.

கல்வி பயிலும் காலத்தில் “மதிப்பெண்” முக்கியம் என்று எப்போதும் நினைக்கும் நீங்கள் “வாழ்க்கை” எனும் கல்விக்கூடத்தில் “என் மதிப்பும்” முக்கியம் என்று எண்ண வேண்டும்.

அதாவது, உங்கள் மதிப்பை நீங்கள் உணரவேண்டும்.  அப்போது தான் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கை அசைக்கவே முடியாத அஸ்திவாரமாக ஆகும்.

உங்கள் எதிர்காலம் ஓங்கி, உயர்ந்து, சிறந்து விளங்க உதவியாக இருக்கும்.

வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பது எப்படி சுலபமோ அதுபோல வாழ்க்கையையே  ஜெயிப்பதும் சுலபம் தான் என்று உணருங்கள்.  அது ஒன்றும் அத்தனை பெரிய கடினமான காரியம் இல்லை.

அதற்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சில முக்கியமான  வாழ்வியல் இரகசியங்களை புரிந்துகொள்வது தான்.

முயற்சியையும், பயிற்சியையும் நீங்கள் கைகொண்டால் – வெற்றி எளிது! மிக எளிது!

வாழ்க்கை கல்வியிலும், வாழ்விலும் வெற்றி பெற நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் “விழித்தெழுதல்”.

முதலில் விழித்தெழுங்கள்.  சோம்பலை தள்ளுங்கள்.

உங்கள் சக மனிதர்களின், ஆசிரியர்களின், நண்பர்களின் மனதில் மதிப்புமிக்க ஒரு பிரஜையாக, சிறப்பான மனிதனாக உங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் உங்களுக்கு உண்டு.

எப்போதும் உற்சாகமாக இருப்பேன் என்று உங்களை நீங்களே தினமும் ஊக்கப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

ஏனென்றால், உற்சாகம் என்பது “தினக்குளியல்” போன்றது.   ஒரு முறை செய்தால் அதிக நேரம் தாங்காது.  தினமும் தேவைப்படும்.

குளியல் எப்படி உடலை புத்துணர்ச்சியுடன் வைக்க உதவுகின்றதோ, அதேபோல் உற்சாகமாக இருத்தல் உங்கள் மனதை புத்துணர்ச்சியுடன் வைக்கும்.

அது உங்கள் சிந்தனைத்திறனை, ஞாபகத்திறனை, மற்றவரோடு பழகும் திறனை, உங்கள் எண்ணங்களை, கருத்துக்களை தைரியமாக வெளிப்படுத்தும் திறனை அதிகப்படுத்தும்.

காலம் முழுவதும் உற்சாகமாக இருக்க முதலில் நீங்கள் “துவங்க” வேண்டும்.  ஆம்.  First you should START.

START

பயிர்ச்சி முறை :

S – SMILE தினமும் காலையில் கண் விழித்தவுடன் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை “புன்னகைப்பது”. இன்று உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் நாளை நன்றியுடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் வரவேற்பது மனதளவில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய உற்சாக ஊற்றை ஊறச்செய்யும்.  அந்த புன்னகையை நாள் முழுக்க உங்களோடு பயணிக்க செய்யுங்கள்.  எப்போதும் புன்னகையுடன் இருங்கள்.  உங்கள் முகம் மலர்ந்த மலர் போல புத்துணர்வுடன் இருக்கட்டும்.  அது மற்றவர்களின் அன்பை உங்கள் மீது ஈர்க்கும்.  நீங்கள் அனைவராலும் விரும்பப்படுவீர்கள்.

T – THANKFUL மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கைக்கு உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் இன்னொரு நாளுக்காக இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்.  நாள் முழுவதும் நன்றியுணர்வோடு இருங்கள்.  உங்களுக்கு ஏற்படும் அனுபவங்களுக்கு (அவை நல்லவையாக இருந்தாலும் சரி – அல்லவையாக இருந்தாலும் சரி), நன்றியோடு ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.  வாழ்வில் உங்களுக்கு இதுவரை கிடைத்திருக்கும் அனைத்துக்கும் நன்றி பாராட்டுங்கள்.

பெற்றோர், கல்வி போதிக்கும் ஆசிரியர், படிக்கும் புத்தகங்கள், செய்து கொண்டிருக்கும் வேலை, அதை உங்களுக்கு அளித்த உங்கள் முதலாளி மட்டுமல்ல, இவை அனைத்துக்கும் மேலாக, உங்களை இயக்கும் கடவுள் – எல்லாவற்றுக்கும் ஆழ் மனதிலிருந்து நன்றி சொல்லுங்கள்.  இந்த தன்மை, பத்து நாட்களுக்குள் உங்களை ஒரு நன்றியுள்ள மானிடனாக மாற்றிடும் ஆற்றல் வாய்ந்தது.  உங்கள் இறுதி மூச்சு வரை உங்களை வாழ்வின் உயரத்தில் வைக்க – இந்த தன்மை மிகவும் பயனளிக்கும்.

இந்த இதழை மேலும்

வெற்றி உங்கள் கையில் – 64

காணாமல் போன கவலைகள்

“என் நண்பன்கூட என்னைப்பற்றி தவறாகப் பேசித்திரிகிறான். எனக்கு கவலையாக இருக்கிறது”.

“எனது உறவுக்காரப் பெண் என்னைக் கிண்டல் செய்கிறாள். கண்ணீர் வருகிறது”.

“நான் மிக அதிகமாக பாசமாகப் பழகியும் என்னைப்பார்த்து எங்கள் குடும்ப உறவினர்கள் கேலி செய்கிறார்கள். நான் அவ்வளவு மோசமானவளா?”.

“எங்கள் ஊருக்கு எவ்வளவோ நன்மை செய்திருக்கிறேன். என்னிடம் நேரில் புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள். நான் இல்லாத நேரத்தில் என் மனம் புண்படும்படி திட்டுகிறார்கள். நன்றி கெட்ட உலகம் இது”.

– இப்படி எத்தனையோ கவலைகளை நெஞ்சில் சுமந்த உள்ளங்கள் ஏராளம்.

“மற்றவர்கள் என்னைப்பற்றி என்ன நினைப்பார்கள்?” என்று எண்ணியே வாழ்பவர்களில் பலர் அந்த எண்ணங்களினால் நிம்மதியை இழக்கிறார்கள். உற்சாகத்தோடு நாள்தோறும் விழித்தெழுபவர்கள்கூட பிறரது விமர்சனம்கண்டு விக்கித்தவிக்கிறார்கள். கண்ணீரில் விழுந்து கரைந்து போகிறார்கள்.

வெற்றிப்படிக்கட்டுகளில் உற்சாகமாக முன்னேறுபவர்கள்கூட மற்றவர்கள் போடும் கூச்சலிலும், வீணான விமர்சனங்களிலும் சிக்கித் தவித்து சிதறுண்டு போகிறார்கள்.

நல்லவர்களைக்கூட நயவஞ்சகர்களாக சித்தரிக்கும் உலகம் இது. இதனால், நம்மைப்பற்றி வருகின்ற நல்ல தகவல்களை மட்டும் உள்வாங்கிக்கொண்டு விமர்சனங்களை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதுதான் விவேகமான செயலாகும்.

அது ஒரு குருகுலம்.

அங்கு பல மாணவர்கள் தங்கியிருந்தார்கள்.

குருவிடமிருந்து பல்வேறு வித்தைகளைக் கற்றுக்கொள்வதில் அனைவரும் ஆர்வமாக இருந்தார்கள். ஒவ்வொரு நாளும் புதிய வித்தைகளைக் கற்றுக்கொள்ளும்போது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஆனால், அந்த சீடர்களில் ஒரு மாணவன் மட்டும் மகிழ்ச்சி இல்லாமல் இருந்தான்.

சில நாட்கள் அந்த மாணவனைக் கவனித்த குரு ஆச்சரியமடைந்தார்.

“இந்தக் குருகுலத்தில் எல்லாமே நன்றாகத்தான் இருக்கிறது. அத்தனை வசதிகளையும் மாணவர்களுக்கு செய்து கொடுத்திருக்கிறேன். நாள்தோறும் புதுப்புது வித்தைகளையும் கற்றுக்கொடுக்கிறேன். தெரியாத சந்தேகங்களுக்கு விளக்கமும் கொடுத்து வருகிறேன். பிறகு ஏன் இந்த மாணவன் மட்டும் சோகத்தோடு காணப்படுகிறான்?” – என்று சிந்தித்தார் குரு.

ஒருநாள் அந்த மாணவனை மட்டும் தனியாக அழைத்தார்.

கவலை தோய்ந்த முகத்தோடு குருவிடம் வந்தான் மாணவன்.

“நீ ஏன் இவ்வளவு சோகத்தோடு இருக்கிறாய்?. உனக்கு என்ன பிரச்சினை?” என்று கேட்டார் குரு.

“குருவே… எனக்கு நிம்மதியில்லை. எல்லோரும் என்னை ஏளனமாகப் பார்க்கிறார்கள். கேலி செய்கிறார்கள். எனக்கு எரிச்சலாக வருகிறது. கேலி செய்யாதீர்கள் என்று சொன்னாலும் திரும்பத்திரும்ப சுற்றிவந்து கிண்டலடிக்கிறார்கள். எனக்கு அப்போது கோபம் அதிகமாக வருகிறது. திருப்பி அடித்துவிடலாமா? என்றுகூட நினைக்கிறேன். ஆனால், குருவே உங்களை நினைக்கும்போது எனது மனம் அமைதியாகிறது. நான் ஏதாவது ஒரு சூழலில் கோபம் அதிகமாகி எல்லைமீறி அவர்களைத் தாக்கிவிடுவேன் என்று பயமாகவும் இருக்கிறது. அதனால்தான் நான் தினமும் மனதுக்குள் அழுது கொண்டிருக்கிறேன்” – என்று கண்ணீர் வடித்தான் மாணவன்.

குரு அமைதியாக சிரித்தார்.

“நீ சொல்வது ஒரு பிரச்சினையே அல்ல. உனது கவலையைத் தீர்க்கும் மருந்தை நான் உனக்குத் தருகிறேன். நான் சொல்வதை மட்டும் நீ செய். நமது ஊரின் வடக்குபுறத்தில் மிகப்பெரிய ஆலமரம் இருக்கிறதல்லவா. அந்த ஆலமரத்தின் அருகே இருக்கும் கிணற்றில்போய் இன்று மாலைநேரத்தில் ஒரு வாளி நிறைய தண்ணீர் கொண்டுவா. ஆனால், நீ தண்ணீரை கிணற்றிலிருந்து இரைப்பதற்குமுன்பு அந்த பெரிய கிணற்றின் சுற்றுச்சுவரில் ஏறி 25 முறை சுற்றி வர வேண்டும். அதன்பின்னர்தான் தண்ணீர் இரைக்க வேண்டும். இப்படி செய்தால் உனது பிரச்சினையை தீர்த்துவிடலாம்” – என்றார் குரு.

இந்த இதழை மேலும்

ஊசல்

அவருக்கு பதில் சொல்லும்பொழுது…. பலன் எதிர்பாராத உதவியை செய்கின்ற பண்பை குறித்து விளக்கம் கூறினேன். செய்நன்றி அறிதல்… என்பது நன்றி பாராட்டுதல் என்பதும் என்ன என்று விளக்கினேன். சுப. வீரபாண்டியன் அவர்களது ‘குறள் வானம்’ என்னும் புத்தகத்தில் தந்தை மகனுக்கும், மகன் தந்தைக்கும் செய்யவேன்றிய உதவி மற்றும் நன்றி குறித்து சொல்லப்பட்டு இருக்கும். உதவியவர்களுக்கே திரும்பி உதவுவதல்ல உதவியின் பொருள்… உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கு அதை உரிய நேரத்தில் செய்வதுதான் அதன் இலக்கணம். பள்ளி கல்லூரிகள் நாம் ஏறிவந்த ஏணிகள். நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு ஏணிகளாக இருப்பதுவே அவர்களுக்கு செய்யும் மறு நன்றி. அப்பா என்னை படிக்க வைத்தார்…. திரும்ப நன்றியோடு அவரை நான் படிக்க வைப்பேன் என்பது என்ன நன்றி. நந்தனம் கலைக்கல்லூரி கூட எனது தான்… நீங்கள் யாவரும் என் கேளிர்… என் கடமையைச் செய்வதே! என் கல்லூரிக்கான கடன்! என்று பதில் கொடுத்தேன். மற்றவர் குழந்தைகளை அன்போடு ஊட்டி வளர்த்தால் தன் குழந்தைகள் தானே வளர்வார்கள் என்றொரு வழக்கு இருப்பதையும் நினைவூட்டினேன் அருணாச்சலம்…. சார் நான் எதிர்பார்க்காத நல்ல பதில் என்றார்… பக்கத்தில் மேடையில் வீற்றிருந்த சுதாகர் IPS “ பாஸீ” செம பதில்… என்று பாராட்டினார். தனக்கு அந்த பதில் மிகவும் பிடித்திருந்ததாக கூறினார்.

வாழ்க்கை வசந்த கால ஊஞ்சல்களை அசைத்த வண்ணம் இருக்கிறது. நாம் தான் அடையாளம் சரிவர கண்டு பிடிக்க வேண்டும். எண்ணங்கள் தானாய் வருமென்றால் நாம் சும்மா இருந்தாலே போதுமா? எதுவுமே செய்ய வேண்டமா? என் இல்லத் துணைவியாரை …. ஸ்போர்ட்ஸ் T சர்ட், டராக் சூட் அணிந்து ஓடுங்கள்… ஆள் பாதி ஆடை பாதி… என்று சொல்லி… அதற்குரிய உடை அணிந்தாலே விளையாட்டு வீராங்கனை ஆகிவிடலாம் என்று பத்து வருடங்களாக… ஏன் பதினைந்து வருடங்களாக சொல்லி வருகிறேன். இதுவரை நடக்கவில்லை! என்று நினைத்தேன். மனம் ஊசலாடியது. சொல்வதை நிறுத்தி ஆயிற்று. சும்மா இருந்தால் எல்லாம் நடந்துவிடுமா?

பயோமெட்ரிக் அட்டன்டென்ஸ் வைக்க வேண்டாமா? கிரிக்கெட் பவுலிங் பிராக்டீஸ் செய்யாமல் விக்கெட் கிடைக்குமா….? படிக்காமல் எப்படி தேர்வில் வெல்வது? ஆப்ரேஷன் செய்யாமல் ஹார்ட் பிளாக் எப்படி நீங்கும்? என்று ஊசலாடியது கேள்விகள்? தூரி நோன்பு மனதில் நடந்தது. கேள்விகள் தூரியில் அமர்ந்து ஆடின….

தியானமும் அமைதியும் உலக நிகழ்வுகளில் இருந்து தூர அழைத்துச் சென்றுவிடவேண்டும் என அவசியமே இல்லை. சிம்பலிஸம் (குறியீடுகள் – Symbolism) என்று ஒரு கருத்து நிலவுகின்றது. கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் சகுனம் பார்ப்பது போல. டால்ஸ்டாயின் 1872 ஆம் ஆண்டு எழுதப்பட்ட கதை ஒன்றை படிக்க நேர்ந்தது. அந்த கதை கு.ப. ராஜகோபலன் அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு இருந்தது. “ அவனின்றி அணுவும் அசைவதில்லை” என்று தமிழில் தலைப்பு வைத்து இருந்தார். ஆங்கிலத்தில் “ கடவுள் உண்மையை பார்க்கிறார், ஆனால் காத்திருக்கிறார்” (God sees the Truth, but waits) என்றும் உள்ளது. இந்தக் கதையில் அப்பாவி இவான் டிமிட்ரிச் அக்சினோவ் (Ivan Dmitrich Aksinor)  என்பவர் தான் செய்யாத குற்றத்திற்காக சைபீரியா சிறையில் பல நாள் வாடியபோதும் தனக்கு அநீதி இழைத்தவனை மன்னித்து இறுதியில் மரணிக்கிறான். இதில் சிம்பலிசம் என்ன? என்றால்… அவன்… விதி விளையாடும் நாள் அன்று கிளம்பும் போது… அவனது மனைவி … போகாதே போகாதே …. என் கணவா? பொல்லாத சொப்பனம் நானும் கண்டேன் என்று அழுது தடுக்கிறாள். இதையே… வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்னும் பழைய தமிழ்ப் படத்தில்…வாழை தோப்பு அழிதல், பட்டத்து யானை சாதல் என பல குறிப்புகளால்.. சிம்பல்களால்… உணர்த்தி… வெள்ளத்துரையை அவர் மனைவி (திரையில் ஜெமினிகணேசன் பத்மனி) தடுப்பதாக அமைத்திருப்பார்கள். இதுவேதான் ஜீலியஸ் சீசரின் கதையிலும் அவர் மனைவி போக வேண்டாம் என்று தடுக்க தடுக்க… கொஞ்சநேரம்… ஊசலாடி… தடுமாறிவிட்டு… சீசர் கிளம்பி போய் குத்து வாங்கியதாக வரலாறு சொல்கிறது. இப்படி கெட்டதை மட்டும்தான் ‘குறிகள்’ முன் உணர்த்துமா? என்றால்…. “நாளென்ன செயும்… எனை நாடிவந்த கோளென் செயும்”? என்று அருணகிரிநாதரும்…. “ ஆறு நல்ல நல்ல அவை நல்ல….” என்று திருஞானசம்பந்தரும்… எல்லா நாட்களும் நேரங்களும் நல்ல நேரமே என்று முடித்திருப்பதாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

இந்த இதழை மேலும்

மாமரத்தில் கொய்யாப்பழம்

ஆனால், இன்றைய கல்வி நிலை முழுதும் மாறி விட்டது. மந்திரத்தால் மாங்காய் வரவழைக்கும் எதிர்பார்ப்பை உருவாக்குகின்றன. இதை விட இன்றைய குழந்தைகளின் அறிவாற்றல் மெச்சத் தகுந்ததாக உள்ளது.

ஏன் மாமரத்தில் கொய்யாப்பழம் காய்க்காது என்று கேள்வி கேட்கும் மனநிலை உருவாகி விட்டது.

காரணம் இன்றைய சமுதாயச் சூழ்நிலை தான். உடன் வசிக்கும் மனிதர்கள். அதிகாரத்தில் இருப்போர். மக்களின் பிரதிநிதிகளாய் தேர்வாகி ஆட்சி புரிவோர் ஆகியோரின் வாழ்க்கை முறை தான் சமுதாயச் சூழ்நிலையாகும்.

நேர்மை, நாணயம், மக்கள் சேவையே மகேசன் சேவை என்பதெல்லாம் புத்தகங்களில் மட்டுமே என்ற அளவில் இன்றைய பொது வாழ்க்கை சிதைத்து விட்டது.

எனவே, படிப்பு என்பது பெயரளவுக்கு என்ற சித்தாந்தம் உருவாகிவிட்டது. ஐ.டி. எனப்படும் தகவல் தொழில் நுட்பத் துறையில் பணிபெற அடிப்படைக் கல்வித் தகுதி 10+2+4  தான்.

என்ன படித்திருந்தாலும் பரவாயில்லை. தேர்வு செய்தபின் தேவையான பயிற்சிகளை அவர்கள் வழங்கி, தங்கள் தொழிலுக்குத் தயார் படுத்தி விடுகின்றனர்.

மழலைப் பருவ மகிழ்ச்சியைத் திட்டமிட்டே பெற்றோர்கள் புறக்கணிக்கின்றனர். ஐந்து வயது முடிந்து 6 வயது தொடக்கத்தில் தான் ஆரம்பக் கல்வி என்ற நிலை இன்று மாற்றப்பட்டு விட்டது. மக்களின் அளவுக்கதிகமான எதிர்பார்ப்பு கல்வி முறையில் தேவையற்ற படிப்புகளை உருவாக்கிவிட்டது.

நூற்றுக்கணக்கில் துவங்கப் பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகளில் பல இழுத்து மூடப்பட்டு விட்டன. இதே போல பாடத்திட்டத்தில் ஏராளமான பிரிவுகள். எந்தப் பிரிவுக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் என்பதே தெரியாத அளவுக்கு துவங்கப்பட்ட பல பாடப்பிரிவுகளும் இன்று கைவிடப்பட்டன.

ஒரு சிலரின் தவறான முன்னெடுப்பால் உருவானவை தான் பிளே ஸ்கூல் (PLAY SCHOOL) மற்றும் கிண்டர் கார்டன் (KINDER GARDEN) போன்றவை.

தெரிந்தோ தெரியாமலோ இன்று முதல் வகுப்புக்குச் செல்லும் எல்லாக் குழந்தைகளுமே LKG மற்றும் UKG படித்துள்ளன. படித்திருக்க வேண்டுமென்ற எதிர்பார்ப்பும் உள்ளது.

இந்தப் படிப்பு பள்ளியில் சேருவதற்கான தகுதிகளைத் தருவதான கண்ணோட்டமே உள்ளது.

உதாரணமாக கோவைக்கு அருகில் அமராவதியில் சைனிக் பள்ளி உள்ளது. இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரிவதற்கான தகுதிகள் பயிற்சிகள் மூலம் போதிக்கப்படுகின்றன. நம் நாட்டில் இது போல் 25 பள்ளிகள் உள்ளன.

இங்கு பையன்கள் மட்டுமே கல்வி கற்க முடியும். 6 ம் வகுப்பில் நுழைவுத் தேர்வு வைத்து மாணவர்களை இராணுவத்தில் எதிர்காலத்தில் பணிபுரிவதற்காகத் தேர்வு செய்கின்றனர்.

இந்த நுழைவுத் தேர்வை எழுதுவதற்காக மாணவர்களைத் தயார் செய்வதற்கென்றே சில ஆரம்பக் கல்விக் கூடங்கள் தோன்றின. இதைக் கூட ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

இந்த இதழை மேலும்

தடம் பதித்த மாமனிதர்கள்- 2

ராஜராஜ சோழன்(கி.பி 985- கி.பி 1014)

இயற்றுலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

வகுத்தலும் வல்லது அரசு. – குறள் 385

பொருள் வருவாயை மேன்மேலும் உண்டாக்கலும், வந்த பொருட்களை ஓரிடத்தில் சேர்த்தலும்,சேர்ந்தவற்றை பிறர் கவராமல் காத்தலும் காத்தவற்றை அறம், பொருள், இன்பவழியில் செலவிடப் பகுத்தலும் வல்லவனே அரசன் என்ற வள்ளுவரின் கூற்றிற்கு உதாரணமாக விளங்கியவன் பிற்கால சோழ மன்னர்களில் மிகச் சிறந்தவானாகக் கருதப்படும்  ராஜராஜ சோழன் ஆவான் . இவனது 30 ஆண்டுகள் ஆட்சிக்காலம் பொற்காலம்  என்று  தென்னிந்திய வரலாறு முத்திரை குத்தியுள்ளது. இவ்வரசனின் சிறப்புகள் பற்றி இக்கட்டுரை விவரிக்கிறது.

ராஜராஜனின் இயற்பெயர் அருள்மொழி வர்மன். இவன் பக்குவப்பட்ட நடுத்தர வயதில் அரசபதவியை ஏற்றது ஒரு வரப்பிரசாதம் ஆகும். இவனது தந்தை சுந்தர சோழன் கி.பி. 957 முதல் கி.பி 973 வரை சோழநாட்டை ஆட்சி செய்தான். இவனது மூத்த மகன் ஆதித்த கரிகாலன், பகைவர்களின் சூழ்ச்சியால் கொல்லப்பட்டான். அந்த கவலையில் அவன் இறந்ததும் சுந்தர சோழனின் இளைய சகோதரன் உத்தம சோழன் சோழ நாட்டை கி.பி. 973 முதல் கி.பி985 வரை ஆண்டான். கி.பி. 985 ல் உத்தம சோழன் இறந்ததும் சுந்தர சோழனின் இரண்டாம் மகன் ராஜராஜ சோழன் பதவிக்கு வந்தான்.

ராஜராஜசோழன் பதவியேற்றதும் தம்முடைய சிறந்த அறிவுத் திறமையால் நாட்டின் கஜானா எந்நாளும் குறையாமல் பார்த்துக் கொண்டார். தன்னுடைய பல்வேறு யுக்திகளால் நாட்டிற்கு வருமானம் வரும் வகையில் செயல்பட்டான் அவசரம் சத்தினர் எவரும் பணி செய்யாமல் வாழ்வதை முற்றிலும் தடுத்து அவர்களையும் மற்றவர்களோடு பணி புரியும் படி வழிநடத்தினான். வாரிசு உரிமையை அவன் வழக்கப்படுத்தவில்லை. நாட்டில் நடைபெறும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் கல்வெட்டுகளில் புதிவு செய்யும் வழக்கத்தை நடைமுறை செய்தான். செப்பேடுகளிலும் சில முக்கிய விவரங்கள் இவனது காலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டன. இலங்கையில் பாலி மொழியில் எழுதப்பட்ட சிறப்புமிக்க மகாவம்சம் அலெக்ஸ்டான்டிரியாவைச் சேர்ந்த வணிகன் ஒருவன் எழுதிய எரித்ரேயின் கடலின் வழிகாட்டி நூல் தொலேமி புவியினரால் எழுதப்பட்ட கல்வெட்டுகளும், செப்பேடுகளும் மற்றும் கோவில் கல் தூண்களில் பொறிக்கப்பட்ட செய்திகளும் பொதுவாக சோழ மன்னர்களின் வரலாறு பற்றி குறிப்பிடுகின்றன.

தன்னைச் சுற்றியுள்ன நாட்டு மன்னர்களோடு போரிட்டு சோழ நாட்டை இவனது ஆட்சி காலத்தில் விரிவு படுத்தினான். காந்தனூர் சாலை என்ற இடத்தில் சேர, பாண்டிய மன்னர்களை எதிர்த்து போராடினான். சேரன் பாசுரவர்மனை எதிர்த்து வென்று அவனுடைய கப்பற்படையையும் அழித்து உதகை,வழிஞை என்ற பகுதிகளை வென்றான். சேர மன்னனிற்கு உதவி பாண்டிய மன்னன் அமரடியங்களை அழித்து அவனுக்கு உதவிய இலங்கை மன்னனையும் அழித்து இலங்கையின் வடபகுதியை சோழ நாட்டுடன் இணைத்துக் கொண்டான். இரண்டாம் முறையாகச் சேரனுடன் போர் செய்து எஞ்சிய சேர நாட்டுப்பகுதியையும் சோழ நாட்டுடன் சேர்த்துக் கொண்டான். சோழ நாட்டின் வடதிசையில் வாழ்ந்த கங்கர்கள் தோற்கடித்து கங்கர் பாடியை கைப்பற்றினான்.தென் திசையில் மும்முடிச் சோழபுரம் என்ற பெயரைப் பெற்ற ஈழம் மட்டுமின்றி மேற்கு கரைக்கு அப்பால் உள்ள அரபிக்கடலில் உள்ள கடாரத்தின் மீதும் இவன் படையெடுத்து வென்றதாக இவன் காலத்து செப்பேடுகளில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இவனது வெற்றிகளுக்கு காரணம் இவனால் உருவாக்கப்பட்ட கப்பற்படையும் இவனது திறமை மிக்க மகன் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனும் ஆகும்.

இவனது வீரத்திற்கு அடித்தப்படியாக இவன் கட்டடக்கலை மீது காட்டிய ஆர்வமும், இவன் ஆன்மீகத்தின் மீது காட்டிய ஈடுபாடும்  பல அரிய பெரிய செயல்களைச் செய்ய  காரணமாய் இருந்தது எனலாம். இவனது மேற்பார்வையில் கி.பி. 1003 முதல் கி.பி. 1010 வரை கட்டப்பட்ட தஞ்சை பெரிய கோவில் பொருளியல் மேம்பாட்டிற்கான நினைவுச் சின்னமாகும். கிரேனைட் கற்கலால் கட்டப்பட்ட இக்கட்டிடத்தை சிறந்த சுற்றுலா இடமாகவும், உலக மரபுக் கோவில்  என்றும் இக்கோயில் இன்றும் பார்வையாளர்களைக் கவர்ந்த வண்ணம் உள்ளது. இவன் சைவ மதத்தை பின்பற்றினாலும் மற்ற மதங்களில் வளர்ச்சிக்கு எந்தத் தடையும் விதிக்கவில்லை இலங்கையில் உள்ள புத்த விஹாரம் ஒன்றின் பெயர் ராஜ ராஜ பெரும் பள்ளி ஆகும். அதே போன்று தமிழ்நாட்டிலும் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு புத்த விஹார் இருந்தாகச் செப்பேடுகள் சிலவற்றில் இச்செய்திகள் உள்ளன. விஷ்னுவிற்கான சில கோவில்கள் இவன் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டவைகளே.

இந்த இதழை மேலும்