Home » Articles » அறிஞர்களின் அறிவுரைகள்…

 
அறிஞர்களின் அறிவுரைகள்…


மெர்வின்
Author:

நாம் நல்ல செயல்களைத் தீர்மானிப்பது போலவே, அவைகளும் நம்மைப் பற்றி தீர்மானிக்கின்றன. கோயிலில் மூன்று நாள் உபவாசம் இருப்பதை விட ஒரு நல்ல செயல் மேல்.

பிச்சை அளித்ததால் எவரும் ஏழையாவது இல்லை. ஒரு நல்ல செயலுக்கு வெகுமதி கிடைத்தால் தான் மனிதன் அதை மதிக்கிறான்.

காற்றை விதைத்தால் புயலை அறுவடை செய்ய வேண்டி இருக்கும். செயல் மறக்கப்படுகிறது. ஆனால் அதன் பயன் நினைக்கப்படுகிறது.

தீமையிலிருந்து நம்மை வரும் என்று அதை ஒருபோதும் செய்ய வேண்டாம். நாம் செய்யும் தீங்கும், நமக்குச் செய்யும் தீங்கும் ஓரே தராசில் நிறுத்தப்படுவதில்லை.

இன்பம் பனித்துளி போன்றது. அது சிரிக்கும் பொழுதே உலர்நது விடும்.இன்பம் நிலைத்து இருப்பதில்லை. அது சிறகு முளைத்து பறந்து விடும்.

இன்பத்தைத் தொடர்ந்து சென்றால் இது ஒடிவிடும். அதை விட்டு விலகிப் போனால் நம்மை தொடர்ந்து வரும். ஒவ்வொருவரின் இன்பமும், தன் முதுகிலே துன்பத்தைத் தாங்கிக் கொண்டிருக்கும்.

இன்பமாயிருக்க இயற்கை எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு அளிக்கிறது. ஆனால் அதைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளத் தெரிய வேண்டும்.

கொடுப்பதை சத்தமில்லாமல் கொடுத்துவிடு. பெறுவதனால் மகிழ்ச்சியுடன் பெற்றுக் கொள். சிரிக்கும் பொகுழுது எல்லா மரணமும் தள்ளிப் போடப்படுகிறது.

கவலையினால் மனிதன் மரிப்பதில்லை. உலர்ந்து சருகாவான். சொற்ப கவலை பேசும் பெருங்கவலை மௌனமாக இருக்கும்.

கவலையோடு தூங்கச் செல்வது முதுகிலே சுமையைக் கட்டிக் கொண்டு தூங்குவதாகும். படுக்கப் போகும் முன் கவலையை செருப்போடு கழற்றி வைக்க வேண்டும்.

பின்னால் வரப் போகும் துன்பத்திற்கு இப்பொழுதே நாம் செலுத்தும் கடன் தான் கவலை. ஒரு மாத இன்பத்தை விட ஒரு நாள் தூக்கம் கொடியது.

சோகம் ஒரு மேகம் போன்றது. கனமானால் விழுந்து விடும். அழுத கண்களை உடையவனுக்கே கண்ணீரின் மொழி தெரியும்.

துக்கம் எல்லாம் முழங்காலுக்கு மேல் ஏறாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்…

ஒரு பறவை தன்னுடைய சிறகுகளையேயே நம்புகிறது. அமர்ந்திருக்கும் கிளைகளை அல்ல.

நேர்மறையான பார்வையில் குவளை அரைவாசி நீர் நிரப்பபட்டிருக்கும். எதிர்மறையான  பார்வையில் குவளையில் அரைவாசி வெற்றிடமாக இருக்கும்.

இந்த இதழை மேலும்

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


September 2019

எதையும் விரும்பிச் செய் எதிர்காலத்தைப் பூர்த்தி செய்
தன்னம்பிக்கை மேடை
வாசியுங்கள்! வாகை சூடலாம்! – 12
பேச்சுக்கலைக்கு பெருமை சேர்க்கும் பெண்மணி…
உயிரின் உதிரம்…
நில்! கவனி!! புறப்படு!!! – 7
புத்தங்களை நேசிப்போம் வாழ்வை சுவாசிப்போம்…
வெற்றி உங்கள் கையில்- 69
சின்னஞ்சிறு சிந்தனைகள்
வளர்பிறை கபாடிக் குழு…
வெற்றியின் முகவரி நீ !
சத்துணவும் பாதுகாப்பும்
குடும்ப உறவுகளைப் பேணிக்காப்பது எப்படி…
ஈரம்..
மனப்பட்டாசு!
கர்ப்ப கால பராமரிப்பு
இலைகளை எண்ணுகிறாயா? பழங்களை உண்ணுகிறாயா?
அறிஞர்களின் அறிவுரைகள்…
உள்ளத்தோடு உள்ளம்