Home » Articles » வாசியுங்கள்! வாகை சூடலாம்! – 9

 
வாசியுங்கள்! வாகை சூடலாம்! – 9


ஞானசேகரன் தே
Author:

அதிகாரத்தை அடைய 48 விதிகள்

(The 48 Laws of Powers)

இந்த நூலின் ஆசிரியர் இராபர்ட் கிரீன் (Robert Greene) ஆவார். (இந்த நூலை முனைவர் எம்.எஸ்.குமார் தமிழில் மொழிபெயர்த்துள்ளார். விவா புக்ஸ் வெளியிட்டுள்ளது) இந்த நூல் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கான அதிகாரச் சரித்திரத்தின் சாரம் ஆகும். உலகின் தலைசிறந்த சிந்தனையாளர்களான மேக்கியவில்லி, சன்சூ, கார்ல்வான்க்ளாஸ்விட்ச் ஆகியோரின் ஞானத்தை இந்நூல் வடித்துக் கொடுத்திருக்கிறது. மேலும் காலங்காலமாக இருந்து வந்த ராஜதந்திரிகள், போர் வீரர்கள், வஞ்சியர், ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள் போன்றோர் விட்டுச் சென்ற வழிமுறைகளும் சொல்லப்பட்டுள்ளன. சிலர் அதிகாரத்தோடு விளையாடி மோசமான தவறு இழைப்பதால் அதனை இழக்கின்றனர். சிலர் மனித ஆற்றலையும் மிஞ்சி லாவகத்துடன் மிகச் சரியாக அனைத்துக் காய்களையும் நகர்த்தி அதிகாரத்தை தங்களை நோக்கி ஈர்க்கின்றனர். அதிகாரம் எப்படியானவர்களின் கைகளில் இருக்கிறது. இந்த அதிகாரத்தை இவர்கள் எப்படிக் கைப்பற்றினார்கள். அதிகாரம் எப்படியான வலிமையுடையது. ஏன் மனித சமூகம் அதிகாரத்தை அடைய மாபெரும் விருப்பம் கொண்டு ஓயாமல் போராடி வருகின்றது. இந்த அதிகாரத்தை எப்படியானவர்களால் அடைய முடியும். எப்படியானவர்களால் அதைத் தக்க வைத்துக்கொள்ள முடியும் என்பதை உலக வரலாற்றில் பல சான்றுகளுடன்; பல்வேறு கதைகளையும், பல்வேறு உலக வரலாற்று உண்மைகளையும் ஒரு வேத நூல் போல இந்நூல் சொல்கின்றது. இந்த நூலை மிகச் சாதாரணமாக ஒருவர் வாசித்துவிட்டு; வைத்துவிடமுடியாது. வாசிப்பவரை மீண்டும் மீண்டும் வாசிக்கச் சொல்லும் தகவல்களும், கருத்துக்களும் அடங்கிய ஒரு வாழ்வியல் களஞ்சியமாய் இந்நூல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்நூலைப் படிப்பதன்மூலம் நாம் வாழ்க்கையில் பெரிய வெற்றியைப் பெறமுடியாவிட்டாலும் பெரிய தோல்வியிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள முடியும். இந்நூலில் சொல்லப்பட்டுள்ள 48 விதிகள் ஒவ்வொன்றும் அதிகாரத்தை அடைய விரும்புபவர்கள் கைக்கொள்ள வேண்டிய பண்புநலன்களை மிக விரிவாக பேசுகின்றன.

48 விதிகளில் சில வருமாறு.

 • தலைவரைவிட எப்பொழுதும் அதிகமாக ஓளி வீசாதீர்கள்.
 • நண்பர்களிடம் அதிக நம்பிக்கை வைக்காதீர்கள்.
 • உங்கள் நோக்கங்களை மறைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • தேவைக்குக் குறைவாக எப்பொழுதும் பேசுங்கள்.
 • வாக்குக் கொடுத்தால் உயிரைக் கொடுத்தேனும் காப்பாற்றுங்கள்.
 • என்ன விலை கொடுத்தேனும், பிறர் கவனத்தைக்                  கவர்ந்திடுங்கள்.
 • மற்றவர்களை உங்களுக்காக வேலை செய்ய வையுங்கள்.
 • பிறர் உங்களிடம் வருமாறு செய்யுங்கள்.
 • உங்கள் செயல்கள் மூலம் வெற்றி பெறுங்கள். எப்பொழுதும் விவாதத்தின் மூலமாக வெற்றி  பெறாதீர்கள்.
 • அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவர்களுடன் சேராதீர்கள்.
 • நண்பனாக நடியுங்கள், ஒற்றனாக வேலை செய்யுங்கள்.
 • உங்கள் எதிரியை முழுமையாக நசுக்குங்கள்.
 • உங்கள் செயல்களைக் கணிக்க முடியாதபடி பாவனையை வளர்த்துக்       கொள்ளுங்கள்.
 • எவரிடமும் உங்களை ஒப்படைத்து விடாதீர்கள்.
 • உங்கள் ஆற்றல்களைக் குவியுங்கள்.
 • முழுமையான அரசவை உறுப்பினராக நடியுங்கள்.
 • துணிவுடன் செயலில் இறங்குங்கள்.
 • முடிவு வரை வழியெல்லாம் திட்டமிடுங்கள்.
 • கிட்டாதாயின் வெட்டென வெறுத்திடுங்கள்.
 • மீனைப் பிடிக்க நீரைக் கலக்குங்கள்.
 • முழு நிறைவானவர்களாக எப்பொழுதும் தோன்றாதீர்கள்.

என்றவாறு வெற்றிவிதிகள் ஒரு சூத்திரம் போல் சொல்லப்பட்டு; ஒவ்வொரு விதியும் காரணகாரியங்களுடன் மிக விரிவாக ஆராய்ந்து விளக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் ஒன்றிரண்டை நான் இங்கே விளக்க முற்படுகின்றேன்.

இந்த இதழை மேலும்

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


June 2019

முடியும் வரை முயற்சி…! தினந்தோறும்  தரும்  மகிழ்ச்சி…!
சாதிப்பின் சங்கமம் சேரன் விளையாட்டுக் குழு
புறப்பட ஆயத்தமாகுங்கள்
பெண்ணிய உரிமைகள்
தடுப்பணை
உயிருக்கும் உடம்புக்கும் உள்ள தொடர்பு
தடம் பதித்துச் சென்ற மாமனிதர்கள்- 4
குழந்தை வளர்ச்சி
நான் ஏன் வாயே திறப்பதில்லை?
நில்! கவனி !! புறப்படு !!!  4
வாசியுங்கள்! வாகை சூடலாம்! – 9
நம்பிக்கை நாயகர்கள்
சிறுநீரகத் தொற்றைத் தவிர்க்க
ஏற்றுக்கொள்ளுதல்
மாமரத்தில் கொய்யாப்பழம் – 5
வெற்றி உங்கள் கையில் – 66
இன்பமயமான வாழ்வு
தன்னம்பிக்கை மேடை
உள்ளத்தோடு உள்ளம்