Home » Articles » முயற்சியே முன்னேற்றம்!

 
முயற்சியே முன்னேற்றம்!


பன்னீர் செல்வம் Jc.S.M
Author:

விதை செடியாக முளைப்பதற்குத் தடை செய்த நிலம், விதையின் விடாமுயற்சியால் பின் வாங்கி அந்தச் செடி வளர்வதற்குத் தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுக்கிறது.

இது போன்றே முன்னேற்றத்துக்கு  உண்டாக்கிய தடைகளைத் தாண்டிச் செயல்படும் போது இயற்கை இந்தப் பிரபஞ்ச சக்திகளையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து உதவுகிறது.

இதை நான் சொல்லவில்லை. ஜேம்ஸ் ஆலன்  என்ற அமெரிக்க மனோ தத்துவ மேதை சொல்லியுள்ளார்.

வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும்

துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்- குறள் 471

என்ற குறளில் திருவள்ளுவர்:

செயலின் தன்மை; தன் வலிமை; சுற்றுச்சூழலின் நிலை மற்றும் உடனிருப்போரின் ஒத்துழைப்பும் அறிந்து, ஆராய்ந்து, திட்டமிட்டு செயல் பட்டால், இயற்கை விடாமுயற்சியின் முன் மண்டியிட்டு, முன்னேற்றப் பாதைக்கு அழைத்துச் செல்லும் எனச் சிறிது மாற்றிப் பொருள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

என்னால் முடியும் என்பதை வாழ்வின் மொழி என்றனர் நம் முன்னோர். என்னால் முடியாது என்பது சாவின் மொழி என்று தான் சொல்ல வேண்டும்.

வழிகள் எப்போதும் இரண்டு என்றே கூறுவோம். ஒன்று சாதகமானது ; மற்றது பாதகமானது. இதை POSITIVE -ஆக்க பூர்வமானது NEGATIVE -எதிர்மறையானது என்றும் சொல்லலாம்.

வழிகளை அமைத்துத் தருவது நம் மனம் தான். இயல்பிலேயே மனதுள் பய உணர்வு மண்டிக் கிடக்கிறது. குழந்தையாகப் பிறந்து வளரும் போது 14 வயது வரை சுமார் 1, 48,000 முறை “உன்னால் முடியாது” என்ற வார்த்தைகளைக் கேட்பதால் மனதில் இது ஆழப் பதிந்துவிடுகிறது. ஈர்ப்புத் தத்துவம்: இது இரண்டு வகைப்படும். ஓமியோபதி தத்துவம்: ஒத்தது ஒத்ததை ஈர்க்கும்.

மனதுள் பயமும் தேவையில்லாத எண்ணங்களும் இருந்தால், அதே போன்ற தேவையற்ற எண்ணங்களைத் தான் ஈர்க்கும்.

பதிலாக தன்னம்பிக்கையும், தைரியமும், ஆக்கபூர்வமான சிந்தனைகளும் மனதில் நிறைந்திருந்தால் இவை மேலும் பலம் பெறத் தமக்குத் தேவையான நல்லவைகளையே நாடி வயப்படுத்தும்.

மற்றது காந்தந் தத்துவம் காந்தத்தின் தன்மை எதிரெதிர் துருவங்கள் ஈர்க்கும் ஒத்த துருவங்கள் சேராது.

வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத் துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு  குறிக்கோள்களும் அவற்றை ஒட்டிய எண்ணங்களும் தான் முக்கியம்.

முன்னேறத்துடிக்கும் இளைஞர் ஒருவர் ஒரு சுய முன்னேற்றப் பயிலரங்கத்தில் கலந்து கொண்டபோது, தனது எதிர்காலத்திட்டங்கள், செயல்பாட்டுக்கான வழிகளைத் தெளிவாகக் கூறினார்.

இந்த இதழை மேலும்

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


July 2018

போரிடாமல் ஜெயிப்பது எப்படி?
சத்துணவும் நீள் ஆயுளும்
மனம் கூறும் தன்னம்பிக்கை
வாங்களையோ வசவு…
முயற்சியே முன்னேற்றம்!
நேற்று போல் இன்று இல்லை
ஈர்ப்பும்… ஈடுபாடும்
வெற்றி உங்கள் கையில்- 55
கபாடி விளையாட்டு தமிழகத்தில் புத்துயிர் பெறுமா?
நாளைய பாரதம் நம் கையில்
மகிழ்ச்சிக்கான வழி !
வாழ நினைத்தால் வாழலாம் – 18
மூலை முடக்குவாதம் (Cerebral Palsy)
நன்மை தராத செல்வம்
தனை மறந்ததேன்! தென்றலே!
நம்பிக்கையே வாழ்க்கை
தன்னம்பிக்கை மேடை
விழிப்போடு இரு விண்ணைத் தொடு…
உள்ளத்தோடு உள்ளம்