Home » Articles » ஏன் இப்படி?… இப்படித்தான்

 
ஏன் இப்படி?… இப்படித்தான்


பன்னீர் செல்வம் Jc.S.M
Author:

நம் வாழ்க்கை மற்றவர்களோடு இணைந்து வாழ்வது தான். தனித்து வாழ்வது சிரமம் இதுவரையான நம் வாழ்க்கையில் பல அனுபவங்களைப் பெற்றுள்ளோம்.

இந்த அனுபவங்களில் அடிப்படையில் யோசித்தால் பல எண்ணங்கள் உருவாகும். ஒன்று நம்மைப் பற்றியது. மற்றது மற்றவர்களைப் பற்றியது.

நம்மைப் பற்றியது என்றால், விழிப்பு நிலையில் பேசிய பேச்சுக்களோ, செய்த செயல்களோ வராது. உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில் பேசியவை, செய்தவை நானா இப்படி? என்ற ஒரு கேள்வியை உண்டாக்கும்.

இதேபோல் ஆர்வ மிகுதியால் நம்மால் முடியாத சிலவற்றைக் கூடச் செய்திருப்போம் அப்போதும் நானா இப்படி? என்ற வினா தோன்றும்.

ஏனென்றால், நமது இயல்பான தன்மையிலிருந்து, வேறுபட்டதால் இந்த வினா வந்தது. இதே போல,  மற்றவர்களைப் பற்றிய நமது கணிப்புக்கு, எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக அவர்களது பேச்சோ, செயல்பாடுகளோ அமைந்தால், அவர்களா இப்படி? என்ற வினா எழும்.

விடை ஆம்; அவர்கள் தான், இப்படித்தான் நமது இனிமையான வாழ்க்கைக்கு இந்த ஏற்புத்தன்மை அவசியமானதாகும்.

உதரணத்துக்கு ஒன்றைப் பார்ப்போம். மரத்திலிருந்து விதை வருவதால், மரத்துக்குள் விதை என்று சொல்லலாம். இதே போல, இந்த விதை முளைத்து வளர்ந்து மரமாகிறது. இதை விதைக்குள் மரம் என்று சொல்லலாம்.

இது போன்றது தான் நம் வாழ்க்கையும் நானா இப்படி? இவர்களா இப்படி? என்று ஆச்சரியப்படாமல், சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் அவர்களும் இப்படித்தான், நானும் இப்படித்தான் என்று ஏற்றுக் கொண்டால் வாழும் வாழ்க்கையை நம் வசமாக்கி நிறைவாய் வாழ முடியும்.

பொதுவாக இன்று தமிழ்நாட்டில் வாழ்க்கை முறை எப்படி இருக்கிறது  என்பதை எல்லோரும் நன்கு அறிவோம்.

மாஸ் தியரி (Mass Theory) என்ற சொல் ஒன்று உள்ளது , இதைப் புரிந்து கொள்ள உண்மைச் சம்பவம் ஒன்றை நாம் பார்ப்போம்.

பரிணாம வளர்ச்சியில் பூமியின் பல பகுதிகளில் குரங்குகள் வசித்தன. ஒரு பகுதியில் வசித்த குரங்குகள் எப்போதும் நிலத்திலிருந்து கிழங்குகளைப் பிடுங்கி, மண்ணுடனேயே சாப்பிட்டு வந்தன.

ஒரு நாள், மண்ணிலிருந்து தோண்டி எடுத்த கிழங்கைக் கையில் வைத்துக் கொண்டு சிறு ஓடையை ஒரு குரங்கு தாவிய போது, அக்கிழங்கு ஓடும் நீரில் விழுந்த அக்கிழங்கை எடுத்துச் சாப்பிட்டது.

சுவையிலே வேறுபாட்டை உணர்ந்து அதன் பின் சில நாட்கள் தொடர்ந்து, அக்குரங்கு கிழங்குகளைப் பிடுங்கி, நீரில் போட்டு, எடுத்து சாப்பிட்டது. இதை அருகில் செய்தன. மண் இல்லாத கிழங்குகள் அக்குரங்குகளுக்குப் புதிய சுவையைத் தந்தன. இதுவரை சரிதான்.

ஆனால், ஓராண்டுக்குப் பின் பல ஆயிரம் மைல்களுக்கு அப்பாலுள்ள நாடுகளில் வாழ்ந்த குரங்குகள் அனைத்துமே, பூமிக்குள்ளிருந்து தோண்டி எடுத்த கிழங்குகளை நீரில் கழுவி சாப்பிட ஆரம்பித்தன.

இந்த இதழை மேலும்

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


October 2017

இரணமும் இதமும்
காலங்கள் மாறுமோ
அவசர சிகிச்சைப் பிரிவை அணுக வேண்டிய சூழ்நிலைகள்
முயற்றேன் வென்றேன்
கண்ணுக்குத் தெரியாத புனிதம்
ஆசையும் இயக்கமும்
மன்னிப்புக் கேட்கிறேன் மனசாட்சியே…
மதுரை வேளாண் கல்லூரியின் திட்ட இயக்குனருக்கு 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த வேளாண் விஞ்ஞானி விருது
அக்டோபர் மாத உலக தினங்கள்
சோதனையை சிந்தித்து சாதனையை வெற்றிடு
ஏன் இப்படி?… இப்படித்தான்
என் பள்ளி
மனவயல்
கனவை நனவாக்குவது திறமையா? கடின உழைப்பா?
வாழ நினைத்தால் வாழலாம் – 9
வெற்றி உங்கள் கையில் – 46
உண்மை என்னும் வற்றாப் புகழ்
தன்னம்பிக்கை மேடை
எண்ணங்களைதூய்மைப்படுத்து! ஏற்றங்களை மேன்மைப்படுத்து!!
உள்ளத்தோடு உள்ளம்