Home » Articles » சாதனையாளராகும் தகுதி உங்களுக்கு உண்டு

 
சாதனையாளராகும் தகுதி உங்களுக்கு உண்டு


admin
Author:

வாழ்வில் சிலர் வெற்றி பெறுகிறார்கள். பலர் தோல்வி அடைகிறார்கள். மிகச் சிலர் மட்டும் சாதனைகள் புரிகிறார்கள். அவர்கள் சாதனை புரிவதற்கான அடிப்படைகளை ஆராய்ந்தால் அடிப்படையான மூன்று உண்மைகளை உணரலாம்.

மூன்று பண்புகள்

ஒன்று தீர்மானமான முடிவு (Detemination) இரண்டு இடைவிடாத முயற்சி (Persistence) மூன்று அதற்கேற்ற கடின உழைப்பு (Hard work) இந்த மூன்றும் சாதனையாளர்களிடம் அடிப்படைப் பண்புகளாக இருக்கக் காண்கிறோம்.

சில காரணங்கள்

அதிலும் குறிப்பாகச் சிலர் இளமையில் வறுமையாலோ தங்களுக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தாலோ பிறர் குறைவாக மதிப்பிட்டதாலோ அல்லது இயற்கையாக நேர்ந்த குறைப்பாட்டாலோ தாக்குண்டிருந்தால் அவர்களது வாழ்வில் சாதனை நிகழ்வது உறுதியாகி விடுகிறது.

படிப்பினை

பல்வேறு துறையிலும் உள்ள சில சாதனையாளர்களை மனதில் இறுத்திக் கணித்துப் பார்த்ததில் – சில உண்மைகள் புலனாகியது. இளைஞர்கள் அவற்றைத் தெரிந்த உகொள்வது மிகவும் இன்றியமையாத்தாகும். இளைஞர்கள் தத்தம் வாழ்வில் அரிய செயல்களை செய்ய இவை பெரிதும் பயன்படும்; படிப்பினையாகவும் அமையும்.

எது தேவை?

பல பேருக்கு, தங்களுக்கு எது தேவை? எந்தத் துறையில் செல்வது என்பதை முடிவு செய்வதற்குள்ளேயே தங்கள் தலையில் வழுக்கை விழுந்துவிடுகிறது. அதற்குப் பிறகு இவருக்குத் தைரியம் வரும்போது இவரைச் சார்ந்தவர்களுக்கு இவர்மேல் நம்பிக்கை போய்விடுகிறது. அதனால் எதையும் செய்ய முடியாமேலேயே பலரது வாழ்க்கை வீணாகிப் போய்விடுகின்றது. பிறந்தோம், இருந்தோம், முடிந்தோம் என்பதே பெரும்பாலோரின் கதையாகி விடுகின்றது. சாதனையாளர்கள் தங்கள் தேவையை முதலில் முடிவு செய்துள்ளார்கள். இளமையிலேயே அவர்கட்கு இந்தத் தெளிவு ஏற்பட்டு விடுகின்றது.

தேவையற்றவை

இந்த முடிவை மேற்கொள்ள எது எது நமக்குத் தேவை இல்லை என்பதைக் கழித்துக் கட்டிவிட வேண்டும். சாதனையாளர்களின் வரலாறுகளை புரட்டிப் பார்த்தால் அவர்கள் இதைத்தான் முதலில் செய்து இருக்கிறார்கள். தேவையில்லாதவற்றை நீக்கும்போது தேவையானதில் அதிகம் கவனம் செல்லும் வாய்ப்பு இயல்பாக ஏறபடுகின்றது. எல்லாக் குப்பைகளையும் சேர்த்துக்கொண்டு ஆக்கிக் கொள்கின்றவர்கள் – அப்படியே கல்லாகவே இருந்து விட வேண்டியதுதான்.

ஒரு துறை போதும்

ஒரே ஒரு விளையாட்டை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு உலக சாதனை புரிந்த வீர்ர்களை எண்ணிப்பாருங்கள். இரண்டு துறையை எடுத்துக்கொள்கின்றவர்கள் ஒரு வேளை வெள்ளி பெறலாம். ஆனால் சாதனைகள் நிகழ்த்துவதில்லை. மலை ஏற்றத்தை மட்டும் எடுத்துக் கொண்ட ஹல்லரி டென்சிங் சாதனையை எண்ணிப் பாருங்கள்.

நாட்டின் விடுதலைதான் எனது இலட்சியம் என்று கொண்ட காந்தியை எண்ணிப்பாருங்கள். இலக்கியம் தான் எனது துறை என்று கொண்ட தாகூரை நினைவு கூருங்கள். இவர்கள் எல்லாம் அவரவர் துறையில் சாதனையாளர்கள்.

இலட்சியத்தில் தான் உயிர்

சாதனையாளர்கள் ஏதோ அதிர்ஷ்டவசமாக சாதனைகளை நிகழ்த்திவிடவில்லை. எடுத்துக்கொண்ட இலட்சியத்திற்காக தங்களையே அர்ப்பணித்துவிடுகின்றார்கள். தங்கள் இலட்சியம் தான் அவர்களுக்கு உயர் மூச்சு. அதற்காக அவர்கள் எதையும் செய்யத் தயாராய் இருக்கிறார்கள்.

17 வயதில் உலக டென்னிஸ் கோப்பையை வென்ற ஜெர்மனி வீராங்களை ஸ்டெபிகிராபை 16 வயதில் வென்று சாதனை நிகழ்த்தியுள்ள மேனிகாவை எண்ணிப்பாருங்கள். மேனிகாவின் உயிரான லட்சியம் மற்றவர்களைவிட இளம் வயதிலேயே உலகப் கோப்பை பெறுவதுதான்.

தியாகம் செய்கிறார்கள்

சாதனையாளர்கள் தங்கள் சுகங்களைத் தியாகம் செய்கிறார்கள். உணவு, உடை, உறையுள் என்பவற்றில் அவர்கள் மிகுதியாக்க் கவனம் செலுத்துவதும கவலைப்படுவதும் இல்லை. பிறர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சிகளைப் பற்றியும் அவர்கள் கவலைப்படுவதும் இல்லை. தங்களைக் குறை கூறியவர்களுக்கு அவர்கள் பதில் சொல்லிக்கொண்டிருப்பதும் மறுப்பு எழுதிக் கொண்டிருப்பதும் இல்லை. ஓயாத சிந்தனை, இலட்சியதை நோக்கிய பயணம், மன நிலையை இழக்காத தன்மை தங்கள் இலட்சியத்துக்கு அன்பும் உறவும் தடையாக இருக்குமானால் அதைக்கூட ஒதுக்கி வைத்துவிடுகிறார்கள்.

தோல்விகளை ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள்

சாதனையாளருகளுக்கு எடுத்தவுடன் வெற்றி கிட்டுவதில்லை. இறுதி வெற்றிக்காக, இணையற்ற சாதனைக்காக, தொடக்கத்தில் தோல்வி-தோல்வி-தோல்வி என்று பல தோல்விகளை ஏற்க வேண்டடியிருக்கும். இத்தனைத் தோல்விகளுக்கும் மனம் தளராத, சலிக்காமல் தொடர்ந்து போராடும் மனிதன்தான் சாதனைகளை நிகழ்த்த முடியும்.

வாழ்க்கை முழுதும் தோல்வி

ஆப்ரகாம் லிங்கன் அமெரிக்கா நாட்டிலிருந்த அடிமைத் தனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாழ்க்கை முழுமையும் தோல்விகளை ஏற்றார். இறுதியில்தான் முப்பது ஆண்டுகட்கு மேலாக இடைவிடாத முயற்சிக்குப் பிறகு தான் வெற்றிக் கண்டார்.

தோல்வியே சாதனையாவதுண்டு

பலர் வெற்றி காணாமலேயே மடிந்துவிடவும் கூடும். ஆனால் அந்தத் தோல்வியே கூட சாதனையாகிவிடும். ஒரு கிழவனும் கடலும் (Old man and the ses) என்ற நோபல் பரிசு பெற்ற நாவலில் அந்தக் கிழவன் நடுக்கடலுக்கு மேல் சென்று இறுதியில் ஒரு சுறா மீனைப் பிடித்துக் கொண்டு வருகிறான். ஆனால் கரைக்கு வரும்போது அதன் சதைப்பற்றெல்லாம் மற்ற கடல் மீன்கள் தின்று விடுகின்றன. கரைக்கு வந்தபோது வெறும் எலும்புக்கூடு மட்டுமே உள்ளது. இருந்தாலும் சுறாமீனைப் பிடிக்க வேண்டும் என்ற அவன் இலட்சியம் நிறைவேறிவிடுகிறது. மனிதன் இறக்கலாம். அழியலாம். ஆனால் அவன் இலட்சியங்கள் இறப்பதில்லை என்று ஆசிரியர் ஹெமிங்வே கதையை முடிக்கின்றார். (Man can be destroyed but not his aim). சாதனை புரிய விரும்புகின்றவர்களுக்கு இத்தகைய கருத்துக்கள், வரலாற்று உண்மைகள் துணை புரிகின்றன. தன்னுள் ஓர் அழுத்தம் உந்துசக்தி (driving force) உண்டாகிறது.

தொழிலுக்கேற்ற திறமையை வளர்த்தல்

ஒன்றில் சாதனை நிகழ்த்த வேண்டுமானால் அதில் ‘அ’ முதல் ‘ன’ வரை (A to Z) அவர்கள் அறிந்துகொண்டே வருகிறார்கள். முரட்டுத்தனமான உழைப்பு மட்டும் போதாது அவரவர்கள் துறையில் நேர்ந்துள்ள அண்மைக்காலக் கண்டுபிடிப்புகள், நுட்பங்கள் அனைத்தையும் அவ்வப்போது கற்றுக் தேர்கிறார்கள். அதனைத் தம் தொழிலுக்குப் பயன்படுத்துகிறார்கள். பெரிய அளவில் படிப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம். அது தேவையுமில்லை. சாதனைக்கு தொழில் அறிவும் சமுதாய அறிவும் இருந்தால் அது போதுமானது. அதுதான் தேவையானதும் கூட.

பழக்கமே பண்பாகிறது

தெளிவான முடிவும் தேவைக்கேற்ற திறமையை வளர்த்துக் கொள்வதும் தொடர்ந்து கடின உழைப்புமே ஒருவனைச் சாதனையாளனாக ஆக்குகிறது. இந்த அன்றாடப் பழக்கங்களே – அவனைச் சாதனைக்குரிய பண்பாளானாக மாற்றுகிறது.

தெளிவான முடிவு + இடைவிடாத முயற்சி + கடின உழைப்பு = சாதனை

இப்போது ஒரு சாதனையாளரை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பாருங்கள். இந்த பண்புகள் இருப்பதைக் காணலாம். பண்புகள் என்பது பிறவிக் குணமல்ல. நாமாக வளர்த்துக் கொள்வது. வளர்த்திக் கொள்ள முன்னேற்ற இந்த மூன்றே சொற்கள் போதும். சாதனை நிகழ்த்தக் கூடத்தான்.

-டாக்டர் இல.செ.க.


Share
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


June 1990

விவசாயிகள்
"Fool wanders wise Travels"
பிடித்தமான மூன்று கொள்கைகள்
கங்கை காவிரியை இணைப்போம்
தன்னம்பிக்கை
இனியென்ன?
மயங்கி மயங்கி…
என் கைகள் பரபரக்கின்றன
உங்கள் அறிமுகம்
கங்கை – காவிரி?
சாதனையாளராகும் தகுதி உங்களுக்கு உண்டு
நமது சகோதரிகள்?
வெய்யிலில் உழைக்கிறீர்களா? வருந்தாதீர்கள்!
நீயே வெற்றிகொள்
நிலத்தடி நீரை அறியும் அறிவியல் முறை
சிந்தனைத்துளி