Home » Articles » அறிஞர்கள்…

 
அறிஞர்கள்…


admin
Author:

விடா முயற்சி, ஆர்வம், அடக்கம் ஒழுங்கு ஆகியவை மூலமாகத் தம்மை ஒரு தீவு போல் ஆக்கிக்கொண்டு வெள்ளத்தில் சிக்கிக் சிக்கிக்கொள்ளாமல் தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்கிறார்கள் அறிஞர்கள்
-புத்தர்.


Share
 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment


 

 


February 1990

சிந்தனைத்துளி
'தன்னம்பிக்கை'
இளைஞர்களுக்கு….
மாதம் ஒரு நூல்
புன் சிரிப்பு கொஞ்சம்!
கங்கை காவிரியை இணைப்போம்
கிழவனும் மரமும்
தீர்வு
இளைஞர்களிடையே காதலும் காமமும்
அறிஞர்கள்…
நம்பிக்கை இழைகள்
முற்போக்காக சிந்தித்தால்…
புறப்படு நண்பனே!
இதோ ஓர் அனுபவம் பேசுகிறது
வெற்றி உங்களை வந்தடைய
அறிவு வளர்ச்சியோடு இதய வளர்ச்சியும் தேவை
ஆளுக்கொரு சிறுமியின் கல்விச் செலவை ஏற்போம்
என் சக ஜீவனே….